Διδακτορικό Σεμινάριο

Στο διδακτορικό σεμινάριο πρωταγωνιστές είναι οι φοιτητές. Παρουσιάζουν, ενώπιον των συμφοιτητών τους και καθηγητών του Τμήματος, μέρος της ερευνητικής εργασίας τους.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά.

Οι μεν φοιτητές ακούν σχόλια και δημιουργικές προτάσεις που βοηθούν στη συγγραφή καλύτερης διατριβής. Επίσης, αποκτούν εμπειρία σε παρουσιάσεις σε απαιτητικό ακροατήριο.

Οι δε καθηγητές, έχουν συνεχώς πλήρη εικόνα για την πρόοδο των διδακτορικών φοιτητών.