Διδακτορικό – Μαθήματα

Α΄ Εξάμηνο

* Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων, με έμφαση στη Θεωρία Συμβολαίων
* Ποσοτικές Μέθοδοι
* Οικονομετρία
* Χρηματοοικονομική Ι – Θεωρία Αποτιμήσεως Αξιογράφων
* Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
* Διδακτορικό Σεμινάριο

Β΄ Εξάμηνο

* Ανάλυση Χρονοσειρών
* Χρηματοοικονομική ΙΙ – Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
* Χρηματοοικονομική ΙΙΙ – Υποδείγματα Συνεχούς Χρόνου
* Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι
* Ακαδημαϊκό Σεμινάριο
* Διδακτορικό Σεμινάριο

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε τάξεως του διδακτορικού προγράμματος, κατά περίπτωση προσφέρεται στο δεύτερο έτος ένα επιπλέον μάθημα με τίτλο

* Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ