Διευκρινίσεις για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

20-09-18 web.xrh 0 comment

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

Α) τα κάτωθι μαθήματα έχουν απλώς μετονομαστεί, αλλά παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα έτη:

  • Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (μετονομασία του Πιστωτικά Ιδρύματα)
  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (μετονομασία της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας Ι)
  • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (μετονομασία της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας ΙΙ)

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα με τον παλαιό τίτλο δεν μπορούν να το πάρουν εκ νέου, καθώς είναι το ίδιο μάθημα.

Β) Όσοι από τους φοιτητές με μητρώο έως και Χ16, οφείλουν:

– το μάθημα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (μετονομασία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής)» 3ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019

– το μάθημα «Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων» 3ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019. Το εν λόγω μάθημα καταργείται.

– το μάθημα «Μακροοικονομική ΙΙ» 3ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019

-το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 3ου εξαμήνου με το νέο πρόγραμμα, θα το παρακολουθήσουν και θα το εξεταστούν κανονικά και θα τους χρεωθεί κανονικά ως μάθημα υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.

Γ) Το νέο μάθημα «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών» 1ου εξαμήνου, αφορά τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κι έπειτα. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου έως και Χ16, δεν θα το παρακολουθήσουν.

Δ) Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα επιλογής χειμερινών εξαμήνων, θα πρέπει να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το παρόν χειμερινό εξάμηνο.

Ε) Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ανακοίνωση βαθμολογίας μαθήματος κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018, ο φοιτητής οφείλει να προβεί σε δήλωση του μαθήματος αυτού. Έτσι, εάν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο εν λόγω μάθημα απλά αγνοεί τη δήλωση, ενώ εάν λάβει μη προβιβάσιμο βαθμό, τότε έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη δήλωση μαθήματος.