Εκτύπωση E-mail

ΟργανωτικάΗ διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 3 έτη.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν δημοσίως τη διατριβή τους αφού έχουν συγγράψει τουλάχιστον δύο άρθρα δημοσιεύσιμα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά κύρους.