Εκτύπωση E-mail

Απόφοιτοι Διδακτορικού Προγράμματος


bullet 2017

Καράλας Γεώργιος

Τίτλος Διατριβής:  “Essays on  Asset Pricing” 
Επιβλέπων Καθηγητής:
Γκ.  Χαρδούβελης
Διάρκεια: 2009 - 2017


bullet 2016

Καραναστάσης Δημήτρης

Τίτλος Διατριβής:  “Essays on Banking”
Επιβλέπων Καθηγητής:
Α.  Αντζουλάτος
Διάρκεια: 
2010 – 2016


bullet 2015


Θωμάς Σύρμος

Τίτλος Διατριβής: "Essays in Banking and Environmental Finance"
Επιβλέπων Καθηγητής: Α.  Αντζουλάτος
Διάρκεια: 2008 - 2015

Samartzis Panagiotis

Τίτλος Διατριβής: "Essays on Financial Econometrics"
Επιβλέπων Καθηγητής
: N. Pittis
Διάρκεια: 2009 - 2015


bullet 2014

Ευφροσύνη Αλεβιζοπούλου

Τίτλος Διατριβής: "Essays on the Bank lending channel"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Απέργης
Διάρκεια: 2006 - 2014

Βασίλειος Μαλαφούρης

Τίτλος Διατριβής: "Industry Rotation in Equity Markets"
Επιβλέπων Καθηγητής: Δ. Μαλλιαρόπουλος
Διάρκεια: 2009 - 2014

Πάνος Ασημακόπουλος

Τίτλος Διατριβής: "Essays on Dividends"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τσιριτάκης
Διάρκεια: 2006 - 2014


bullet 2013

Χρήστος Μπούρας

Τίτλος Διατριβής: "Three Essays on Causality"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Πιττής
Διάρκεια: 2006 - 2013


bullet 2012

Κώστας Λαμπρινουδάκης

Τίτλος Διατριβής: "Three Essays on Capital Structure"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ε. Τσιριτάκης
Διάρκεια: 2006-2012

Χαρούλα Δασκαλάκη

Τίτλος Διατριβής: "Essays on Commodity Futures Markets"
Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Σκιαδόπουλος
Διάρκεια: 2008-2012
Σήμερα: Currently in the job market


bullet 2011

Δήμητρα Κυριακοπούλου

Τίτλος Διατριβής: "Asymptotic Expansions of Econometric Estimators in Time Series Models"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Πιττής
Διάρκεια: 2007-2011
Σήμερα: Ειδικός Επιστήμονας Οικονομολόγος με ειδίκευση στην Οικονομετρία, Επιτροπή Ανταγωνισμού


bullet 2010

Βασίλης Μπαμπαλός

Τίτλος Διατριβής: "Performance and Expenses Policy of Mutual Funds in Vertically Integrated Markets"
Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Διακογιάννης
Διάρκεια: 2004-2010

Ειρήνη Κωνσταντινίδη

Τίτλος Διατριβής: "Essays on the efficiency of volatility derivatives markets"
Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Σκιαδόπουλος
Διάρκεια: 2006-2010
Σήμερα: Λέκτορας Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου του Exeter


Αντώνης Αντύπας

Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Πιττής
Διάρκεια: 2005-2010

bullet 2009

Θεόδωρος Σταματίου

Τίτλος Διατριβής: "Δοκίμια στη μικροδομή των αγορών"
Επιβλέπων Καθηγητής: Γκ. Χαρδούβελης
Διάρκεια: 2003-2009


bullet 2007

Γιώργος Παπαναστασόπουλος

Τίτλος Διατριβής: "Θεμελιώδη Λογιστικά Μεγέθη ως Παράγοντες Πρόβλεψης Εταιρικών Αποδόσεων και Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου"
Επιβλέπων Καθηγητής: Γκ. Χαρδούβελης
Διάρκεια: 2003-2007
Σήμερα: Επίκ. Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Χρήστος Τσούμας

Τίτλος Διατριβής: "Τρία Δοκίμια σε Ανάπτυξη του Χρηματοπιστωτικού συστήματος, Ασύμμετρη Πληροφόρηση και Χαρτοφυλάκια Νοικοκυριών"
Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Αντζουλάτος
Διάρκεια: 2003-2007


bullet 2005

Τιμόθεος Αγγελίδης

Τίτλος Διατριβής: "Statistical Methods of Forecasting Value-at-Risk"
Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Μπένος
Διάρκεια: 2000 - 2005

Θεολόγος Παντελίδης

Τίτλος Διατριβής: "Επιλογή Υποδείγματος και Προβλέψεις στα Πλαίσια Χρονολογικών Σειρών με και χωρίς Μοναδιαίες Ρίζες"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Πιττής
Διάρκεια: 1997-2006

Αικατερίνη Πανοπούλου

Τίτλος Διατριβής: "ΕFinite-Sample Properties of Cointegration Estimators Under Alternative Error Generating Processes"
Επιβλέπων Καθηγητής: Ν. Πιττής
Διάρκεια: 2001-2005
Σήμερα: Λέκτορας, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

bullet 1993

Νικόλαος Τσαγκαράκης

Τίλος Διατριβής: "Η άντληση μετοχικού κεφαλαίου στην Ελλάδα με χρήση δικαιωμάτων προτίμησης"
Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Αθανασόπουλος
Διάρκεια: 1987 - 1993
Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς