Διδακτορικό Πρόγραμμα, παρουσίαση διδακτορικής διατριβής με θέμα: “Three essays on causality” Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις - Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής

επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα “Three essays on causality” του

κ. Χ. Μπούρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα

10.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (306).

Από το Γραφείο Προέδρου

Πειραιάς, 6/12/20013