Εκτύπωση E-mail

Ενεργοί Διδακτορικοί Φοιτητές


Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

Επιβλέπων Καθηγητής
Μπίρμπα Μαριάννα
Essays on Financial Econometrics   
Αν. Καθ. Ν. Κουρογένης
Μυλωνάς Διονύσιος

Essays on Asset Pricing of Fixed Income Instruments
Καθ. Δ. Μαλλιαρόπουλος
Φέσσας Μιχαήλ

Essays on financial economy tricks
Καθ. Ν. Πιττής
Μπουζιώτη Αρετή

 Financial Globalization and Income Inequality
Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης
Μπάστα Γεωργία

Essays on Financial Forecasting and Econometrics
Επικ. Καθ. Ν. Κουρογένης
Ζαρπαλά Λαμπρινή

Δοκίμια στην Εταιρική Διακυβέρνηση
Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Κυριαζής
Γιώργος Σαμαρτζής

Essays on Market Irrationalities and the Failure of the Efficient Market Hypothesis
Καθηγητής Ν. Πιττής
Πάρης ΖαβερδινόςΆρτεμις Ποταμιά