Εκτύπωση E-mail

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μέλη ΔΕΠ, Καθηγητής Γεώργιος ΣκιαδόπουλοςΓεώργιος Σκιαδόπουλος, Καθηγητής

B.Sc. (Economics, AUEB)
M.Sc. (Mathematical Economics and Econometrics, London School of Economics)

Ph.D. (Financial Derivatives, University of Warwick)
Personal Webpage: http://web.xrh.unipi.gr/faculty/gskiadopoulos/


 
 

Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα
Αμοιβαία Κεφάλαια και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων
..............................
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Παράγωγα Αξιόγραφα
Παράγωγα Αξιόγραφα (Μερικής Απασχ.)
Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

Βιογραφικό


Διακρίσεις

Δημοσιεύσεις

 

Επικοινωνία


Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Πέμπτη 12.00-13.00 κατόπιν πρωτύτερης επικοινωνίας με e-mail για επιβεβαίωση

Γραφείο: 301 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.363
E-mail: gskiado@unipi.gr
Personal webpage: http://web.xrh.unipi.gr/faculty/
gskiadopoulos